Kvartalsrapporteringen här för att stanna

28 March, 2012

Åter förs en debatt som gör gällande att kvartalsrapporterna skapar problem för noterade bolag. Kvartalsrapporterna leder till kortsiktighet, och bolagen mår bättre om de får arbeta i det tysta, menar man. Michael Treschow får i Dagens Industri representera denna ståndpunkt. I en intervju säger han att hans företag mår bättre om han slipper berätta för ”utomstående” hur verksamheten går varenda kvartal.

Vi ser inte aktieägarna som ”utomstående”. Vi menar att de aktieägare som inte har förmånen att sitta i styrelsen har all rätt att kräva kvartalsrapporter av god kvalitet. De skapar transparens, en relevant uppföljning och sätter hälsosam press på styrelse och ledning.

De som vill få bort kravet på att börsbolagen rapporterar varje kvartal skjuter på budbäraren för att de inte gillar budskapet. Kortsiktiga placerare kan ha ett snävt perspektiv, men de kräver kortsiktiga, destruktiva beslut eftersom de inte tydligt ser värdet av en alternativ strategi och långsiktigt, sunt företagande. Denna kortsiktighet bekämpas bäst med god och frekvent informationsgivning.

Överdrivna krav på kortsiktiga, destruktiva beslut är sällan ett problem för företag med tydligt kommunicerad strategi, hög transparens och god informationsgivning.