Finansiell
kommunikation
Wildeco är en strategisk kommunikationsbyrå
specialiserad på finansiell kommunikation
och Investor Relations för tillväxtbolag.

Tjänster för tillväxtbolag

Dagens investeringsklimat ställer allt högre krav på de börsnoterade företagens Investor Relations-arbete. Kapitalkostnaderna ökar, likviditeten minskar och det blir allt tuffare konkurrens om investerarnas tid och pengar. På Wildeco arbetar vi främst med innovations- och tillväxtbolag som använder aktiemarknaden strategiskt för att finansiera sina affärsplaner genom kapitalanskaffningar, förvärv och en hälsosam värdeutveckling för aktieägarna. Då är IR-arbetet affärskritiskt.

Vi arbetar långsiktigt, systematiskt och effektivt med alla beprövade metoder inom Investor Relations. Vi ligger långt framme i förmågan att navigera i det moderna IR-landskapet där sociala medier och mer eller mindre informella grupperingar av investerare kan spela en viktig roll. Med Wildeco får ni en partner som hjälper er att driva det viktiga IR-arbetet med erfarenhet, engagemang och handlingskraft.

Till tjänster

Högsta kvalitet sedan 1982

Wildeco förvaltar ett stolt arv av kvalificerad rådgivning, säkra leveranser och högsta kvalitet sedan starten 1982. Vårt team har en unik mix av finansiell kompetens, erfarenhet från kapitalmarknaden, kommunikationsexpertis och medieerfarenhet. Vi tar våra uppdrag på stort allvar men månar om ett avslappnat och lustfyllt arbetsklimat. Läs mer om vår erfarenhet.

Till medarbetare

En unik Certified Adviser

Hos Wildeco får bolaget en Certified Adviser som faktiskt är en rådgivare. Vi har rådgivning inom informationsgivning och rapportering som vår kärnverksamhet. Faktum är att vi är den enda CA:n på marknaden som dagligen arbetar med att själva tillämpa regelverket. Sedan Nasdaq godkände oss som CA har vi lotsat ett 20-tal bolag till framgångsrik notering på First North Growth Market, i flera fall också vidare till huvudmarknaden.

Till tjänster