Jacob Nyberg

Managing Partner

jacob.nyberg@wildeco.se

+46-70-767 08 83

Jacob Nyberg

Managing Partner +46-70-767 08 83

Jacob har bred konsulterfarenhet med mer än 25 års erfarenhet som rådgivare till företagsledare och ägare i frågor som rör strategisk kommunikation och investerarrelationer. Jacob har varit rådgivare vid åtskilliga börsnoteringar, företagsförvärv och kapitalanskaffningar, både på First North och den reglerade huvudmarknaden. Grundare av IR- och kommunikationsbyrån Taurus Kommunikation som i dag ingår i Wildeco. Huvudägare och Managing Partner på Wildeco sedan 2011.

Jacob är den första kommunikationskonsult någonsin som blivit godkänd som Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North. Jacob är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

X

Joakim Båge

Senior Communications Advisor

joakim.bage@wildeco.se

+46-76-030 65 99

Joakim Båge

Senior Communications Advisor +46-76-030 65 99 X

André Löfdahl

Investor Relations Consultant

andre.lofdahl@wildeco.se

+46-70-811 56 09

André Löfdahl

Investor Relations Consultant +46-70-811 56 09

André är projektledare och konsult inom finansiell kommunikation och har arbetat på Wildeco sedan 2021. André är utbildad civilekonom och har 10 års erfarenhet av att rådge bolag kring kapitalanskaffningar, löpande IR och transaktioner.

X

Pontus Dyrefors

Investor Relations Consultant

pontus.dyrefors@wildeco.se

+46-76-177 62 54

Pontus Dyrefors

Investor Relations Consultant +46-76-177 62 54

Pontus är projektledare och konsult inom finansiell kommunikation och har arbetat på Wildeco sedan 2018. Pontus är utbildad civilekonom och har gedigen erfarenhet från finans- och värdepappersmarknaden, dels från en ledande roll i ett privat aktienätverk, flerårig bankerfarenhet samt aktiehandel i egen bok.

X

Carl Wahlén

Art Director, Partner

carl.wahlen@wildeco.se

+46-73-200 10 12

Carl Wahlén

Art Director, Partner +46-73-200 10 12

Carl har arbetat med grafisk formgivning sedan 1988 och är specialiserad på finansiell information. Han har bred erfarenhet av all slags byråproduktion såväl årsredovisningar, kvartalsrapporter, bokslut och prospekt som powerpointpresentationer. Carl är knuten till Wildeco sedan år 2000.

Utbildning i form och illustration i Indesign, QuarkXpress, Illustrator och Photoshop. Därutöver typografistudier för Carl Fredrik Hultenheim och konstvetenskap vid Stockholms universitet.

X

Lisa Lönner

PR-rådgivare knuten till Wildeco

lisa.lonner@wildeco.se

+46-70 200 94 14

Lisa Lönner

PR-rådgivare knuten till Wildeco +46-70 200 94 14
Lisa Lönner är senior rådgivare, kommunikationskonsult och samarbetspartner till Wildeco. Hon har många års erfarenhet som PR-rådgivare, presschef och strategisk kommunikationsexpert. Lisa har examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som talartränare och strategisk budskapsexpert i samband med stora händelser och internationella publika events. Hon har arbetat både som PR-konsult och rådgivare för kunder inom mat, energi och hållbarhet, skog, tech-sektorn samt hälsa.
X

Johan Tamsen

Senior Advisor knuten till Wildeco

johan.tamsen@wildeco.se

+46-73-325 40 10

Johan Tamsen

Senior Advisor knuten till Wildeco +46-73-325 40 10 X