Dennis Bader

Investor Relations Consultant

dennis.bader@wildeco.se

+46-73 592 28 55

Dennis Bader

Investor Relations Consultant +46-73 592 28 55

Dennis är projektledare och konsult inom finansiell kommunikation. Han har en bred erfarenhet av aktie- och obligationsmarknaden och har arbetat med både kapitalanskaffningar och regelverksfrågor. Han har en BSc i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och har haft ett långvarigt engagemang som ordförande för Unga Aktiesparare i Göteborg.

X

Jacob Nyberg

Managing Partner

jacob.nyberg@wildeco.se

+46-70-767 08 83

Jacob Nyberg

Managing Partner +46-70-767 08 83

Jacob har bred konsulterfarenhet med mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med företagsledningar i frågor som rör strategisk och finansiell kommunikation. Jacob har bland annat varit rådgivare vid kapitalanskaffningar och börsnoteringar, både på First North och den reglerade marknaden. Grundare av IR- och kommunikationsbyrån Taurus Kommunikation som i dag ingår i Wildeco. Huvudägare och Managing Partner på Wildeco sedan 2011.

Jacob är den första kommunikationskonsult någonsin som blivit godkänd att vara Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North. Jacob har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.

X

Johan Tamsen

Senior Advisor, Partner

johan.tamsen@wildeco.se

+46-73-325 40 10

Johan Tamsen

Senior Advisor, Partner +46-73-325 40 10 X

Lisa Lönner

PR-rådgivare knuten till Wildeco

lisa.lonner@wildeco.se

+46-70 200 94 14

Lisa Lönner

PR-rådgivare knuten till Wildeco +46-70 200 94 14
Lisa Lönner är senior rådgivare, kommunikationskonsult och samarbetspartner till Wildeco. Hon har många års erfarenhet som PR-rådgivare, presschef och strategisk kommunikationsexpert. Lisa har examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som talartränare och strategisk budskapsexpert i samband med stora händelser och internationella publika events. Hon har arbetat både som PR-konsult och rådgivare för kunder inom mat, energi och hållbarhet, skog, tech-sektorn samt hälsa.
X

Marianne Brohlén

Senior Consultant, Partner

marianne.brohlen@wildeco.se

+46-70-341 01 71

Marianne Brohlén

Senior Consultant, Partner +46-70-341 01 71

Marianne har lång och gedigen erfarenhet av finansiell och strategiskt kommunikation och har arbetat med all slags byråproduktion. Hon har bland annat projektlett ett stort antal prospekt och årsredovisningsproduktioner för både onoterade och noterade bolag, varar flera fått utmärkelser och vunnit priser både i Sverige och internationellt.
Marianne har utbildning inom ekonomi, kommunikation och grafisk form.

X

Pontus Dyrefors

Investor Relations Consultant

pontus.dyrefors@wildeco.se

+46-76-177 62 54

Pontus Dyrefors

Investor Relations Consultant +46-76-177 62 54

Pontus är projektledare och konsult inom finansiell kommunikation och har arbetat på Wildeco sedan 2018. Pontus är utbildad civilekonom och har gedigen erfarenhet från finans- och värdepappersmarknaden, dels från en ledande roll i ett privat aktienätverk, flerårig bankerfarenhet samt aktiehandel i egen bok.

X

Carl Wahlén

Art Director, Partner

carl.wahlen@wildeco.se

+46-73-200 10 12

Carl Wahlén

Art Director, Partner +46-73-200 10 12

Carl har arbetat med grafisk formgivning sedan 1988 och är specialiserad på finansiell information. Han har bred erfarenhet av all slags byråproduktion såväl årsredovisningar, kvartalsrapporter, bokslut och prospekt som powerpointpresentationer. Carl är knuten till Wildeco sedan år 2000.

Utbildning i form och illustration i Indesign, QuarkXpress, Illustrator och Photoshop. Därutöver typografistudier för Carl Fredrik Hultenheim och konstvetenskap vid Stockholms universitet.

X

Joakim Båge

Senior Advisor, Mediaproduktion

joakim.bage@wildeco.se

+46-76-030 65 99

Joakim Båge

Senior Advisor, Mediaproduktion +46-76-030 65 99 X