Tjänster för tillväxtbolag
Med Wildeco får ni en partner som hjälper er att driva det viktiga Investor Relations-arbetet med erfarenhet, engagemang och handlingskraft.

Investor Relations

Goda investerarrelationer skapar aktieägarvärde. Att hitta investerarna, skapa intresse, hantera förväntningar och bygga förtroende kräver långsiktigt och systematiskt arbete. Det gäller inte minst i dagens turbulenta och utmanande investeringsklimat. Wildeco arbetar taktiskt och strategiskt för att positionera bolaget på aktiemarknaden, öka synligheten, utveckla investerarbasen och förstärka förtroendet hos investerarna. Vi bistår med ett strukturerat arbetssätt vid börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och företagsförvärv.

Wildeco har kunskapen och tjänsterna som kan göra skillnad för goda investerarrelationer:

 • Kompletta IR-program för noterade företag
 • Strategi, budskap och positionering
 • Medierelationer, medieträning och PR-rådgivning
 • Analytikerkontakter
 • Investor targeting
 • Kapitalmarknadsdagar
 • Strategier för online IR och sociala medier
 • Road-shows, investerarmöten och event
 • Investerarpresentationer
 • “IR-for-hire” vid börsintroduktioner

Finansiell kommunikation

Ett starkt investerings-case börjar med en god berättelse. Hur representeras företaget på webben, i årsredovisningar, kvartalsrapporter och presentationsmaterial? Varför ska någon investera? Är budskapen tydliga, trovärdiga, konsekventa? Är nyhetsflödet genomtänkt, relevant och intressant? Hur presenteras informationen och hur gestaltas den med design och bild? Finns relevant innehåll för sociala medier?

Wildeco har producerat prisvinnande årsredovisningar och hållbarhetsrapporter sedan 80-talet, välproducerade delårsrapporter, företagspresentationer och IR-hemsidor samt sköter företags IR-online. Idag skapar vi innehåll med alla de medel som står till buds för att företaget ska nå ut med sin finansiella kommunikation. Vi har ett stort strukturkapital som hjälper våra kunder att arbeta strukturerat och med kvalitetssäkra arbetsflöden. Vi lägger stor tonvikt vid design, språk, transparens, tydlighet och kvalitet in i minsta detalj.

Hos Wildeco får du idémässig höjd, ett strukturerat arbetssätt och säkra leveranser:

 • Finansiell rapportering och informationsgivning
  (delårsrapporter och pressmeddelanden)
 • Corporate/IR-webb och transaktionssidor
 • Prospekt, bolagsbeskrivningar och investment memos
 • Årsredovisningar
 • ESG-/Hållbarhetsrapporter
 • Videobaserat innehåll och synlighet i vår egen online video-kanal FNTV
 • Sociala mediekanaler och nyhetsflöde online

Certified Adviser – regelverksrådgivning

Wildeco är den första och enda specialisten på finansiell kommunikation och Investor Relations som också erbjuder denna kompetens i kombination med rollen som Certified Adviser. Det är en kostnadseffektiv lösning för bolag på First North Growth Market med en hög ambitionsnivå för sin finansiella kommunikation. Wildeco tar fullt ansvar för att ledsaga det onoterade bolaget till en listning på First North Growth Market och vidare.

Pågående Certified Adviser-uppdrag

Kallebäck Property Invest AB (publ)
Genomförd listning och löpande åtagande

Link Prop Investment AB (publ)
Genomförd listning och löpande åtagande

Nordic Iron Ore AB (publ)
Genomförd listning, CA-uppdrag

Torslanda Property Investment AB (publ)
Genomförd listning på First North och löpande åtagande

Pågående Mentor-uppdrag på Nordic SME

Qbrick AB (publ)