Tjänster för tillväxtbolag
Vill du lyfta nivån på företagets finansiella kommunikation? Flytta fram positionen på aktiemarknaden eller i media? Höja kvaliteten på de finansiella rapporterna?

Investor Relations

Goda investerarrelationer skapar aktieägarvärde. Att hitta investerarna, skapa intresse, hantera förväntningar och bygga förtroende kräver långsiktigt och systematiskt arbete. Vi arbetar taktiskt och strategiskt för att öka synligheten, utveckla investerarbasen och förstärka förtroendet på kapitalmarknaden. Vi bistår med ett strukturerat arbetssätt vid börsintroduktioner, nyemissioner och andra kapitalmarknadstransaktioner.

Wildeco har kunskapen och tjänsterna som kan göra skillnad för goda investerarrelationer:

 • Kompletta IR-program för noterade företag
 • Strategi, budskap och positionering
 • Medierelationer, medieträning och PR-rådgivning
 • Analytikerkontakter
 • Investor targeting
 • Kapitalmarknadsdagar
 • Road-shows, investerarmöten och event
 • Årsstämma
 • Investerarpresentationer
 • “IR-for-hire” vid börsintroduktioner

Finansiell kommunikation

Ett starkt investerings-case börjar med en god berättelse. Hur representeras företaget på webben, i årsredovisningar, kvartalsrapporter och presentationsmaterial? Varför ska någon investera? Är budskapen tydliga, trovärdiga, konsekventa? Är nyhetsflödet genomtänkt, relevant och intressant?

Wildeco har producerat prisvinnande årsredovisningar och hållbarhetsrapporter sedan 80-talet. Idag skapar vi innehåll med alla de medel som står till buds för att företaget ska nå ut med sin finansiella kommunikation. Vi lägger stor tonvikt vid design, språk, transparens, tydlighet och kvalitet in i minsta detalj.

Hos Wildeco får du idémässig höjd, ett strukturerat arbetssätt och säkra leveranser:

 • Årsredovisningar
 • Finansiell rapportering och informationsgivning
 • Corporate/IR-webb och transaktionssidor
 • Prospekt, bolagsbeskrivningar och investment memos
 • Nyhetsflöde och pressmeddelanden
 • Prospekt och Bolagsbeskrivningar för Nasdaq First North Growth Market
 • ESG-/Hållbarhetsrapporter
 • Streaming och videobaserat innehåll
 • Sociala mediekanaler och nyhetsflöde online

Certified Adviser

Wildeco är den första och enda specialisten på finansiell kommunikation och Investor Relations som också erbjuder denna kompetens i kombination med rollen som Certified Adviser. Det är en kostnadseffektiv lösning för bolag på First North Growth Market med en hög ambitionsnivå för sin finansiella kommunikation. Wildeco tar fullt ansvar för att ledsaga det onoterade bolaget till en listning på First North Growth Market och vidare.

Wildeco är Certified Adviser för:

Kallebäck Property Invest AB (publ)
Genomförd listning och löpande åtagande

Link Prop Investment AB (publ)
Genomförd listning och löpande åtagande

Nordic Iron Ore (publ)
Genomförd listning, CA-uppdrag

Torslanda Property Investment AB (publ)
Genomförd listning på First North och löpande åtagande

Genomförda CA-uppdrag:

Saltängen Property Invest AB (publ)
Genomförd listning, CA-uppdrag och löpande åtagande

Acarix AB (publ)
Genomförd listning på First North Premier, CA-uppdrag och löpande åtagande

Episurf AB (publ)
Genomförd listning, CA-uppdrag

IRRAS AB (publ)
Genomförd listning, CA-uppdrag

Immunovia AB (publ)
Genomförd listning, CA-uppdrag – listbyte till huvudmarknaden

Net Gaming Europe AB (publ)
Genomförd listning på First North Bond Market

Delarka Holding AB (publ)
Genomförd listning på First North Bond Market och löpande åtagande

Future Gaming International AB (publ)
Genomförd listning på First North Bond Market

Telefonplan Properties AB (publ)
Genomförd listning på First North Bond Market och löpande åtagande

Rosewood Development AB (publ)
Genomförd listning på First North Bond Market och löpande åtagande

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ)
Genomförd listning på First North Bond Market och löpande åtagande