Xspray Pharma listas på Nasdaq First North

26 September, 2017

Läkemedelsutvecklingsbolaget Xspray Pharma har introducerats på Nasdaq First North. Wildeco är IR-konsult för bolaget och har bistått med rådgivning, finansiella kommunikationstjänster och förberedelser av bolagets kapacitet för informationsgivning och rapportering till marknaden.

Xspray Pharma är ett svenskt produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel för behandling av cancer, i första hand proteinkinashämmare (PKI).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Nyberg, 070 767 08 83