Wildeco hjälper kunderna att kommunicera sig igenom krisen

26 March, 2020

Vad händer hos Wildeco just nu under Coronakrisen? Vi arbetar med ett flertal kunder för att bistå dem i deras kommunikationsarbete. Att göra rätt saker och förklara dem på ett rimligt sätt, kan vara svårt i osäkra tider.

”Just nu är det många bolag som sliter för att själva få grepp om hur de påverkas av coronakrisen. Samtidigt jobbar de med olika typer av åtgärder för att möta den. Här uppstår stora och komplicerade kommunikationsbehov. Det är en stor utmaning för bolagen att kommunicera detta tillräckligt tydligt och snabbt,” säger Jacob Nyberg som är Managing Partner på Wildeco.

I kristider är det viktigare än någonsin att inte sluta kommunicera med investerare och ägare. Många kunder har nu frågor om huruvida de ska genomföra bolagsstämmor eller kapitalmarknadsdagar. Här har Wildeco ett antal digitala och direktsända alternativ. Frågan är om detta ändå inte är framtidens finansiella evenemang och inte bara kopplat till krisen. Idag använder många direktsänd kommunikation vid kvartalsrapporter och kapitalmarknadsdagar. Faktum är att här finns faktiskt fler möjligheter än vid ett fysiskt möte eftersom informationen kan struktureras och finnas tillgänglig längre tid efter evenemanget.

”Snart ska Q1-rapporterna ut och här har börsen och EU-organet ESMA gett särskilda anvisningar om att bolagen måste beskriva hur de påverkas av coronakrisen, så långt det är möjligt. Att leva upp till det och samtidigt göra kommunikationen begriplig och tydlig, det kommer att bli en utmaning för många bolag. Här är vår roll att bidra med att hålla samman budskapet och se till att det beskrivs på ett bra sätt i texter och presentationer,” fortsätter Jacob Nyberg.

Wildecos råd i den här krisen är att försöka att förutse händelser, skapa ett antal scenarios och förbereda sig med budskap kring de förändringar och aktiviteter som kan komma att hända. Dessutom krävs en dygnet-runt-närvaro för kunden om något nytt händer och detta är Wildeco vana vid. Wildeco är en strategisk rådgivare och hjälper till med budskapen såväl som att genomföra aktiviteter. Förtroende skapas genom tydlig kommunikation. Ett noterat företags värdering bygger på en samlad bild av känd information men också förväntningar om framtiden. Då är det viktigt att informera för att investerare ska kunna göra rättvisa bedömningar.

”Den mest utmärkande egenskapen för kristid är att det är svårt att förutse vad som händer runt hörnet, både nästa timme och nästa år. Det är lika viktigt att tolka fakta som människors emotionella reaktioner och därför är det just då extra viktigt att förlita sig på en kommunikationsexpert för att både anpassa rekommenderade aktiviteter efter situationen och agera respektfullt och nyanserat i sin kommunikation. Där finns vi till för er kunder.” säger Lisa Lönner, Senior Advisor på Wildeco.

De kommunikationsregler som gäller för noterade bolag sitter nog i ryggmärgen hos de flesta. Dock ändras förutsättningarna i kristider och det kan vara svårt att bedöma vad som händer runt hörnet. Reglerna måste tolkas på nytt och nya detaljer i regelverket kan plötsligt framstå som mer relevanta. Särskilt reglerna kring när ett bolag behöver vinstvarna. Här är det av väsentlig vikt att ha en rådgivare med gedigen erfarenhet att stämma av med. Hur ska egentligen informationsgivningen se ut och vid vilken tidpunkt?

”Det vi sett från tidigare kriser är att bolag som äger sitt nyhetsflöde och aktivt kommunicerar, även negativa nyheter, ofta klarar sig bäst genom en kris. Ju tidigare vi kan få möjlighet att hjälpa till desto bättre,” avslutar Jacob Nyberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Nyberg
Managing Partner
jacob.nyberg@wildeco.se
+46-70-767 08 83

Lisa Lönner
Senior Advisor, Partner
lisa.lonner@wildeco.se
+46-70 200 94 14