Wildeco första IR-byrån som utses till Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

21 May, 2012

NASDAQ OMX har utsett Wildeco till Certified Adviser på First North. Därmed är Wildeco den första och enda aktören på marknaden som erbjuder en tjänst som integrerar rollen som Certified Adviser med rådgivning inom strategisk och finansiell kommunikation.

”Vi ser ett tydligt behov hos bolagen på First North att utveckla sin finansiella kommunikation. Som enda aktör kan vi nu integrera den tjänsten med rollen som Certified Adviser”, kommenterar Jacob Nyberg, partner på Wildeco.

Wildeco lanserar ett nytt erbjudande på marknaden som innebär en kostnadseffektiv lösning för bolag på First North med en hög ambitionsnivå för sin finansiella kommunikation. Med Wildeco som Certified Adviser får bolag på First North en strategisk och utvecklande partner.

Certified Adviser är en certifiering som utfärdas av NASDAQ OMX. En Certified Adviser utför övervakning och rådgivning avseende bolagens regelefterlevnad och informationsgivning på NASDAQ OMX First North. Genom certifieringen har Wildeco dokumenterat sina kunskaper om regelverket samt sin kapacitet att bistå med kvalificerad kommunikationsrådgivning i samband med företagstransaktioner, listning på First North och introduktioner på börsens huvudmarknad.

”I rollen som Certified Adviser kan vi erbjuda ett stöd som bolagen hittills har saknat hos sina finansiella rådgivare. Att vi valt att certifiera oss innebär dock inte att vi konkurrerar med bolagens finansiella rådgivare utan vi kompetterar varandra”, kommenterar Jacob Nyberg.

Wildeco erbjuder bolag som är eller vill bli listade på First North en partner med kapacitet att bistå med kvalificerad kommunikationsrådgivning hela vägen från introduktionen på First North till NASDAQ OMX:s reglerade marknader. Wildeco är idag rådgivare åt såväl bolag på First North som väletablerade börsbolag och onoterade bolag och organisationer.

För ytterligare information, kontakta Wildecos kontaktpersoner för Certified Adviser:

Jacob Nyberg, partner, direkttelefon: +46 70 767 08 83
Patrik Richter, partner, direkttelefon: +46 70 773 71 18