Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation

Konsulterna på Wildeco har mångårig erfarenhet av strategisk kommunikationsrådgivning, krishantering och kvalificerat arbete med finansiell kommunikation. Vi har ett väl inarbetat nätverk bland media, investerare, opinionsbildare och andra aktörer på kapitalmarknaden.

Med rätt verktygslåda blir kommunikationsarbetet en möjlighet, inte ett hot. Förmågan att förstå och behärska såväl traditionella som interaktiva och sociala medier har stor betydelse. Vi hjälper dig att nå konkreta resultat med helhetssyn, analys och strategiska kommunikationstjänster:

  • Kommunikationsstrategi, budskap och positionering
  • Medierelationer, träning och PR-rådgivning
  • Opinionsbildning, debattartiklar och talartillfällen
  • Medie- och omvärldsanalys
  • Krishantering och “Reputation management”
  • Webb-strategi och produktion
  • Sociala medier-strategi