Positiv utveckling för Wildeco

27 September, 2013

Wildeco hade ett bra verksamhetsår 2012-2013. Byrån växte och intäkterna steg med 15 procent till 15 MSEK. Rörelseresultatet mer än fördubblades och uppgick till 1,3 MSEK (0,6). Det är byråns första år med tillväxt efter en period av konsolidering.

”Vi har målmedvetet koncentrerat verksamheten på finansiell kommunikation där vi idag erbjuder högkvalitativ byråproduktion och strategisk IR-rådgivning. Det är två erbjudanden som fungerar bra tillsammans och som väl motsvarar många kunders behov. Att vi nu åter växer är resultatet av ett flerårigt förändringsarbete”, kommenterar Jacob Nyberg.

Till byråns nya kunder under det gångna verksamhetsåret räknas Feelgood, Episurf Medical, Ratos och Sjätte AP-Fonden.

Den senaste tiden har Wildeco förstärkt kompetensen inom finansiell kommunikation och rekryterat två konsulter till seniora befattningar. Dessa kommer att presenteras inom kort.

För ytterligare information, välkommen att kontakta: Jacob Nyberg, 070-767 08 83, jacob.nyberg@wildeco.se