Nordic Iron Ore listas på Nasdaq First North

1 October, 2018

Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ores aktier börjar idag handlas på Nasdaq First North. Wildeco har anlitats som Certified Adviser och bistått bolaget inför och under ansöknings- och listningsprocessen. Nordic Iron Ores finansiella rådgivare är Stockholm Corporate Finance.

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med verksamhet i södra Dalarna vars primära plan är att återuppta gruvdrift i Ludvika Gruvor. Genom introduktionen på First North har bolaget säkerställt finansiering för att kunna slutföra genomförbarhetsstudier för gruvan i Blötberget.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Nyberg, 070 767 08 83.