01.10.2018

Nordic Iron Ore listas på Nasdaq First North

Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ores aktier börjar idag handlas på Nasdaq First North. Wildeco har anlitats som Certified Adviser och bistått bolaget inför och under ansöknings- och listningsprocessen. Nordic Iron Ores finansiella rådgivare är Stockholm Corporate Finance.

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med verksamhet i södra Dalarna vars primära plan är att återuppta gruvdrift i Ludvika Gruvor. Genom introduktionen på First North har bolaget säkerställt finansiering för att kunna slutföra genomförbarhetsstudier för gruvan i Blötberget.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Nyberg, 070 767 08 83.