Jacob Nyberg

jacob_nyberg
Jacob Nyberg
Managing Partner
jacob.nyberg@wildeco.se
+46 70 767 08 83

Jacob har bred konsulterfarenhet med mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med företagsledningar i frågor som rör strategisk och finansiell kommunikation. Jacob har bland annat varit rådgivare vid kapitalanskaffningar och börsnoteringar, både på First North och den reglerade marknaden. Grundare av IR- och kommunikationsbyrån Taurus Kommunikation som i dag ingår i Wildeco. Huvudägare och Managing Partner på Wildeco sedan 2011.

Jacob är den första kommunikationskonsult någonsin som blivit godkänd att vara Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North. Jacob har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.

KONTAKT/TEAM
BE SOCIAL

linkedin_icon