IRRAS listas på Nasdaq First North

20 November, 2017

Medicinteknikbolaget IRRAS har introducerats på Nasdaq First North. Första handelsdagen var 20 november 2017. Wildeco har anlitats som Certified Adviser till bolaget med helhetsansvar för ansöknings- och listningsprocessen. Wildeco har även medverkat med finansiella kommunikationstjänster och förberedelser beträffande bolagets kapacitet för informationsgivning och rapportering.

IRRAS är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för hjärnkirurgi. Företagets första produkt IRRAflow™ adresserar de komplikationer som är relaterade till nuvarande behandlingsmetoder vid intrakraniella blödningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Nyberg, 070 767 08 83