Investor Relations

Investor Relations

Investor Relations, eller goda investerarrelationer, skapar aktieägarvärde. Med strategisk rådgivning och IR-tjänster utvecklar och kvalitetssäkrar Wildeco företagets informationsgivning, finansiella rapportering och regelefterlevnad. Vi arbetar taktiskt och strategiskt för att öka synligheten, bredda investerarbasen och förstärka förtroendet på kapitalmarknaden. Med Wildecos hjälp når du konkreta resultat:

  • Finansiell rapportering och informationsgivning
  • Investor targeting
  • Investerarmöten, presentationer och analytikerkonferenser
  • Kapitalmarknadsdagar och road shows
  • Medierelationer, träning och PR-rådgivning
  • ”IR for hire” – komplett interimslösning vid exempelvis börsintroduktion
  • Kommunikationsarbete vid transaktioner
  • Rådgivning, krishantering, planering och uppföljning