Immunovia till huvudlistan

3 april, 2018

Idag den 3 april börjar Immunovias aktie handlas på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm, även kallad huvudlistan. Därmed slutförs ett viktigt steg i bolagets utveckling, som legat i planerna sedan introduktionen på First North i december 2015.

”Immunovias utveckling de senare åren har varit fantastisk och noteringen på huvudlistan reflekterar att vi går från ett utvecklingsbolag till ett diagnostikbolag med försäljning. Listbytet är därför något vi ser mycket positivt på då det stärker Immunovias varumärke, ökar kännedomen om bolaget och visar på bolagets utveckling och mognad” kommenterade Immunovias styrelseordförande Carl Borrebaeck.

Wildeco har alltsedan Immunovias IPO på First North bistått bolaget med rådgivning och Investor Relations-tjänster samt var under tiden på First North bolagets Certified Adviser.