Immunovia har genomfört en riktad nyemission om cirka 324 miljoner kronor

31 May, 2018

Immunovia AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 2 162 794 aktier som tillför bolaget en bruttolikvid om cirka 324 miljoner kronor.
Bolaget avser att använda likviden för bland annat marknadsföring, uppbyggnad av en försäljnings- och key-account-organisation i USA, samt för ytterligare investeringar i bolagets produktutvecklingsplattform, där bolaget planerar för en bredare och djupare utvecklingsportfölj under de kommande åren.

Wildeco bistår alltsedan Immunovias IPO på First North bolaget med rådgivning och Investor Relations-tjänster samt var under tiden på First North bolagets Certified Adviser.