Fortsatt positiv utveckling för Wildeco

12 August, 2017

Wildeco avslutade den sista juni ännu ett mycket bra verksamhetsår. Omsättningen 2016/2017 var drygt 16 mkr och en god lönsamhetsutveckling. Under året fick Wildeco förtroendet att arbeta med flera nya spännande uppdragsgivare. Bland verksamhetsårets nya kunder märks spelutvecklaren THQ Nordic som i november gick in på First North och sedan har utvecklats mycket starkt. Där har Wildeco har fungerat som kommunikationsrådgivare. Wildeco fick också förtroendet att vara kommunikationsrådgivare och Certified Adviser åt diagnostikbolaget Acarix inför bolagets notering på First North i januari i år.

Wildeco inledde också samarbete med ett antal bolag som arbetar med kapitalanskaffningar och kommande notering, varav den första, den innovativa läkemedelsutvecklaren Xspray Pharma, siktar på notering på First North i slutet av september 2017. En annan ny kund var Apoteksgruppen.

Aktivitetsnivån på kapitalmarknaden var fortsatt hög under verksamhetsåret och även andra typer av transaktioner genomfördes där Wildeco fick bistå med kommunikationstjänster.

”Det är roligt att Wildecos tydliga inriktning på IR och finansiella kommunikationstjänster har blivit så uppskattad på marknaden, liksom vår kapacitet som Certified Adviser. Den höga aktivitetsnivån på marknaden fortsätter i år och vi möter ett fortsatt växande intresse för våra tjänster,” kommenterar Jacob Nyberg, Managing Partner på Wildeco.