Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Ett starkt investerings-case börjar med en god berättelse. Hur representeras företaget på webben, i årsredovisningar, kvartalsrapporter och presentationsmaterial? Wildeco har producerat prisvinnande årsredovisningar och CSR-rapporter sedan 80-talet. Idag arbetar vi i hela den portfölj av informationsbärare och kanaler som företaget kan använda för sin finansiella kommunikation. Vi lägger lika stor tonvikt vid design, språk, transparens, tydlighet och kvalitet in i minsta detalj. Hos Wildeco får du erfarenhet, god projektledning, kvalitetssäkring, tillgänglighet och resurser när det gäller:

  • Årsredovisningar och delårsrapporter
  • Prospekt, bolagsbeskrivningar och investment memos
  • Corporate web/IR-web
  • Presentationer
  • Video
  • Hållbarhetsrapporter
  • Kampanjsajter