Certified Adviser

Certified Adviser

Wildeco är den första och enda aktören på marknaden som erbjuder en tjänst som kombinerar rollen som Certified Adviser med specialistkompetens och tjänster inom Investor Relations. Det är en kostnadseffektiv lösning för bolag med en hög ambitionsnivå för sin finansiella kommunikation. Wildeco tar fullt ansvar för att ledsaga det onoterade bolaget till en listning på First North.

Certified Adviser är en certifiering som utfärdas av Nasdaq. En Certified Adviser utför övervakning och rådgivning avseende bolagens regelefterlevnad på Nasdaq First North. Genom certifieringen har Wildeco dokumenterat sina kunskaper om regelverket samt sin kapacitet att bistå med kvalificerad kommunikationsrådgivning i samband med introduktioner på First North och Nasdaqs huvudmarknad samt medverkan vid andra typer av finansiella transaktioner.

Wildeco är Certified Adviser för:

 • Acarix AB (publ) – genomförd listning på First North Premier och löpande åtagande
 • IRRAS AB (publ) – genomförd listning, CA-uppdrag
 • Kallebäck Property Invest AB (publ) – genomförd listning och löpande åtagande
 • Link Prop Investment AB (publ) – genomförd listning och löpande åtagande
 • Saltängen Property Invest AB (publ) – genomförd listning på First North och löpande åtagande
 • Torslanda Property Investment AB (publ) – genomförd listning på First North och löpande åtagande
 • Nordic Iron Ore (publ) – genomförd listning, CA-uppdrag

Genomförda uppdrag:

 • Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) – genomförd listning på First North Bond Market och löpande åtagande
 • Aspect Properties AB (publ) – genomförd listning på First North Bond Market
 • Rosewood Development AB (publ) – genomförd listning på First North Bond Market och löpande åtagande
 • Telefonplan Properties AB (publ) – genomförd listning på First North Bond Market och löpande åtagande
 • Future Gaming International AB (publ) – genomförd listning på First North Bond Market
 • Net Gaming Europe AB (publ) – genomförd listning på First North Bond Market