Bra verksamhetsår 2015/2016 för Wildeco

12 augusti, 2016

Wildeco avslutade den sista juni ännu ett mycket bra verksamhetsår. Omsättningen 2015/2016 var 16 mkr med fortsatt god lönsamhet. Under året fick Wildeco förtroendet att arbeta med flera nya spännande uppdragsgivare. Redan på verksamhetsårets första dag noterades fastighetsbolaget Bonäsudden på First North, följt av Link Prop Investment AB dagen därpå. Bland nya kunder märks också Immunovia, ett cancerdiagnostik-bolag som introducerades på First North i december och som har utvecklats mycket positivt sedan dess.

I alla tre fallen har Wildeco varit Certified Adviser från och med introduktionen på First North. Wildeco hade också förmånen att medverka vid börsintroduktionen av TF Bank. Vi bidrar sedan dess med en inhyrd IR-chef i bolagets ledningsgrupp. Wildeco har haft flera liknande uppdrag och räknar med att medverka vid flera börsintroduktioner under det kommande året.

Aktivitetsnivån på kapitalmarknaden var hög hela året och många transaktioner genomfördes där Wildeco fick bistå med kommunikationstjänster. I fastighetssektorn var aktivitetsnivån särskilt hög och Wildeco arbetade intensivt med utvecklande, breda uppdrag för bland andra Amasten och Oscar Properties.

”Det är roligt att Wildecos renodlade inriktning på IR och finansiella kommunikationstjänster har blivit så uppskattad på marknaden, liksom vår kapacitet som Certified Adviser. Den höga aktivitetsnivån på marknaden fortsätter i år och vi möter ett fortsatt växande intresse för våra tjänster,” kommenterar Jacob Nyberg, Managing Partner på Wildeco.