Bra år för Wildeco

28 augusti, 2019

Wildeco hade en fortsatt god utveckling under det brutna verksamhetsåret 2018/2019. Omsättningen var drygt 16 mkr och resultatet 1,8 mkr. Nya samarbeten inleddes under verksamhetsåret med bland annat Diamyd Medical och Gladsheim Fastigheter. Wildeco medverkade vid en rad kapitalanskaffningar, förvärv och publika transaktioner för bland annat Embracer Group, Arion Bank som introducerades på Nasdaqs huvudmarknad och Nordic Iron Ore som gick till First North.

”Vi ser ett fortsatt bra intresse för vårt erbjudande till tillväxtföretag på First North och Nasdaqs huvudmarknad, även i den lite trögare transaktionsmarknaden som vi har sett under verksamhetsåret”, kommenterar Jacob Nyberg, Managing Partner på Wildeco.