Börsdebut för videoplattformsbolaget Qbrick

16 juni, 2021

Qbricks vd Fredrik Fagerlund & Pontus Dyrefors från Wildeco

Qbrick började i dag den 16 juni att handlas på Nordic SME. Aktien handlas med kortnamnet QBRICK.

Bolaget är verksamma inom streaming av video, ljud och applikationer över internet. Bolaget grundades 1999 och har dotterbolag i Norge, Danmark och Finland.

Qbrick genomförde inför noteringen en nyemission som fulltecknades och tillförde 25 miljoner kronor före emissionskostnader samt drygt 400 nya aktieägare. Teckningskursen var 5,75 kronor per aktie.

Aktien handlades upp till 6,30 kronor som högst betalt i den inledande handeln.

Wildeco agerade kommunikationsrådgivare i samband med noteringen.