Årsredovisningen får åter större betydelse enligt tävlingsjury

14 December, 2012

När nyligen Bästa Redovisningen för 47:e gången utsågs av Nasdaq OMX ställde juryn åter frågan om årsredovisningen har spelat ut sin roll. Juryns åsikt är tvärt om att årsredovisningens betydelse ökat under senare år. Förklaringen är att de professionella analytikerna blir allt färre och att börsbolagens information blir allt med omfattande. Den grundläggande beskrivningen som ges i årsredovisningen behövs därför som stomme i kommunikationen under året, menar juryn.

Den finansiella informationen blir allt mer omfattande, samtidigt som stora neddragningar görs i finanssektorn. Det gör att allt färre professionella analytiker och förvaltare ska bedöma allt mer och svåröverblickbar information. I denna miljö spelar årsredovisningen en oöverträffad roll. Det är en utmärkt produkt som presenterar bolaget för tidspressade analytiker och förvaltare, initierade privatpersoner, myndigheter, kunder, leverantörer med flera.

Juryns bedömning av en bra årsredovisning ägnas nästan uteslutande åt den frivilliga informationen i framvagnen. Den frivilliga informationen i delårsrapporter och pressmeddelanden är så knapphändig och svåranalyserad att den knappast kan fungera som underlag för en bedömning. Inte heller har man sett någon revolution av årsredovisningar på webben. Endast en handfull bolag trycker inte sin årsredovisning. Något som inte heller ser ut att öka år från år.

Juryarbetet för att kora en vinnare i varje klass small-, mid- och large cap har under de senaste åren sett ut på samma sätt. Budskapet att löpande text inte är det bästa sättet att presentera sin verksamhet på är något juryn ständigt försöker få fram. Ändå har flertalet bolag omfattande textmassor som ofta bättre skulle kunna beskrivas med hjälp av bilder, tabeller och diagram. Att sedan komplettera bilden med förklarande text gör dokumentet mycket mer lättillgängligt.