Acarix har introducerats på First North

19 December, 2016

Medicinteknikbolaget Acarix har idag introducerats på Nasdaq First North. Wildeco har anlitats som Certified Adviser med ansvar för ansöknings- och listningsprocessen, samt har medverkat med finansiella kommunikationstjänster och vissa förberedelser beträffande bolagets kapacitet för informationsgivning och rapportering.

Acarix är ett medicinteknikbolag i tidig kommersiell fas som marknadsför automatiserade akustiska system. Företagets produkt CADScor®System, kan detektera blåsljud från hjärtat och därmed utesluta patienter som uppvisar symptom på kransartärsjukdom trots att de inte har sjukdomen. Detta kortar tiden för säker diagnos, reducerar behovet av omfattande utredningar och kan i förlängningen spara betydande resurser i vårdkedjan.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Nyberg, 070 767 08 83