Finansiell
kommunikation
Wildeco är en strategisk kommunikationsbyrå
specialiserad på finansiell kommunikation
och Investor Relations för tillväxtbolag.

Tjänster för tillväxtbolag

Vill du lyfta nivån på företagets finansiella kommunikation? Flytta fram positionen på aktiemarknaden eller i media? Höja kvaliteten på de finansiella rapporterna? Förbereda bolaget för en börsintroduktion eller genomföra ett förvärv? Arbeta systematiskt och målinriktat med investerarkontakter? Wildeco har erfarenheten, engagemanget och tjänsterna för att du som kund ska nå dina mål.

Till tjänster

Högsta kvalitet sedan 1982

Wildeco förvaltar ett stolt arv av kvalificerad rådgivning, säkra leveranser och högsta kvalitet sedan starten 1982. Vårt team har en unik mix av finansiell kompetens, erfarenhet från kapitalmarknaden, kommunikationsexpertis och medieerfarenhet. Vi tar våra uppdrag på stort allvar men månar om ett avslappnat och lustfyllt arbetsklimat. Läs mer om vår erfarenhet.

Till medarbetare

En unik Certified Adviser

Hos Wildeco får bolaget en Certified Adviser som faktiskt är en rådgivare. Vi har rådgivning inom informationsgivning och rapportering som vår kärnverksamhet. Faktum är att vi är den enda CA:n på marknaden som dagligen arbetar med att själva tillämpa regelverket. Sedan Nasdaq godkände oss som CA har vi lotsat ett 20-tal bolag till framgångsrik notering på First North Growth Market, i flera fall också vidare till huvudmarknaden.

Till tjänster