Integritetspolicy

Om hantering av personuppgifter:

Wildeco Ekonomisk Information AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv General Data Protection Regulation, GDPR, som börjar gälla i Sverige från den 25 maj 2018. Vi strävar efter att minimera mängden personuppgifter som vi samlar in.

Läs mer om EU:s nya dataskyddsdirektiv GDPR här.

Information till allmänheten

Dina personuppgifter används enbart för att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Wildecos och våra kunders verksamhet via officiella kommunikationskanaler såsom verktyg för offentliggörande enligt börsregelverk, vår egen webbplats eller sociala medier.

Information till kunder, leverantörer och affärspartners

Dina personuppgifter används enbart för att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Wildecos verksamhet och fullfölja avtal. Personuppgifter förvaras säkert och delas ej med tredje part. Du kan närsomhelst kontakta oss för att uppdatera eller ta bort din personliga information genom att mejla till info@wildeco.se. Väljer du att avsluta prenumerationen raderas dina uppgifter. Personuppgifter sparas i vårt register fram tills att du väljer att avsluta prenumerationen.

Kunders personuppgifter sparar vi för att kunna hantera dina köp enligt den lagliga grunden fullföljande av avtal. Uppgifter som namn, postadress och telefonnummer är behandlingar som utförs vid till exempel utförande eller leverans av tjänster. Lagringstiden sker i regel enligt bokföringslagen. Du kan alltid begära att vi tar bort dina uppgifter från vårt register. Om personuppgifterna inte lämnas kan vi tvingas att neka dig köpet.

Hur tar jag bort personuppgifter?

Du kan närsomhelst kontakta oss för att uppdatera eller ta bort din personliga information genom att maila till info@wildeco.se. Du har även rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

Har du ytterligare frågor om hantering av personuppgifter så hör gärna av dig till personuppgiftsansvarig på Wildeco, Jacob Nyberg, info@wildeco.se.

Ansvarig

Personuppgiftsansvarig för organisationens insamling av personuppgifter är Wildeco Ekonomisk Information AB, org.nr: 5561608810, med adress Box 7126, 103 87 Stockholm.

Wildecos integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen. Publicerad 2018-05-22.