Nicholas Fawkner

Nicholas
Nicholas Fawkner
Senior Advisor, Partner
nicholas.fawkner@wildeco.se
+46 73 506 92 76

Nicholas är Corporate Communications-rådgivare. Under drygt tjugo år har han byggt och försvarat anseende hos företag, varumärken och dess företrädare från positioner som kommunikationsrådgivare respektive interimistisk kommunikationschef. Närmast som Director på Kreab.

Senior Advisor och Partner på Wildeco sedan 2017.

KONTAKT/TEAM
BE SOCIAL

linkedin_icon