Certified Adviser

Certified Adviser

Wildeco är den första och enda aktören på marknaden som erbjuder en tjänst som kombinerar rollen som Certified Adviser med specialistkompetens och tjänster inom Investor Relations. Det är en kostnadseffektiv lösning för bolag med en hög ambitionsnivå för sin finansiella kommunikation. Wildeco tar fullt ansvar för att ledsaga det onoterade bolaget till en listning på First North.

Certified Adviser är en certifiering som utfärdas av Nasdaq. En Certified Adviser utför övervakning och rådgivning avseende bolagens regelefterlevnad på Nasdaq First North. Genom certifieringen har Wildeco dokumenterat sina kunskaper om regelverket samt sin kapacitet att bistå med kvalificerad kommunikationsrådgivning i samband med introduktioner på First North och Nasdaqs huvudmarknad samt medverkan vid andra typer av finansiella transaktioner.

Wildeco är Certified Adviser för:

 • Bonäsudden Holding AB (publ) – genomförd listning och löpande åtagande
 • Delarka AB (publ) – genomförd listning och löpande åtagande
 • Immunovia AB (publ) – genomförd listning och löpande åtagande
 • Kallebäck Property Invest AB (publ) – genomförd listning och löpande åtagande
 • Link Prop Investment AB (publ) – genomförd listning och löpande åtagande
 • Telefonplan Stockholm Property AB (publ) – genomförd listning på First North Bond Market (avslutad maj 2017)
 • Saltängen Property Invest AB (publ) – genomförd listning på First North och löpande åtagande
 • Torslanda Property Investment AB (publ) – genomförd listning på First North och löpande åtagande
 • Net Gaming Europe AB (publ) – genomförd listning på First North Bond Market
 • Acarix AB (publ) – genomförd listning på First North Premier och löpande åtagande
 • Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) – genomförd listning på First North Bond Market och löpande åtagande
 • RSS Nordic Development AB (publ) – genomförd listning på First North Bond Market och löpande åtagande
 • Aspect Properties AB (publ) – genomförd listning på First North Bond Market och löpande åtagande